Twoja kariera

w Exence S.A.

Masz pytania?

Wypełnij załączony formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe.

ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

+48 71 782 06 00
+48 71 782 06 01

office@exence.com
www.exence.com

kariera-exence-lokalizacja

Masz pytania?

Wypełnij załączony formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe.

ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

+48 71 782 06 00
+48 71 782 06 01

office@exence.com
www.exence.com

kariera-exence-lokalizacja

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exence S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, zarejestrowana pod nr KRS: 0000413027, NIP: 899-273-40-56 (dalej Exence); tel.: +48 71 782 06 00, fax: +48 71 782 06 01, e-mail: office@exence.com;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody (poniżej) – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exence S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, zarejestrowana pod nr KRS: 0000413027, NIP: 899-273-40-56 (dalej Exence); tel.: +48 71 782 06 00, fax: +48 71 782 06 01, e-mail: office@exence.com;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody (poniżej) – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).